Gözleg

/milli

Hyzmatlarymyz

Işiňizi elektron ulgama geçirip, ýeňilleşdirmegiň ýoly...

Pikirleri döretmek

Işiňizi ýeňilleşdirmek üçin pikirleri döretmek

Usullary kesgitlemek

Işiňizi ýeňilleşdirmek üçin döredilen pikiri durmuşa geçirmek üçin usullary kesgitlemek

Wagty tygşytlamak

Gymmatly wagtyňyzy tygşytlajak programma üpjünçiligini teklip bermek

Presentasiýa

Programma üpjünçiliginiň bezeg we funksional işleri bilen size öňünden tanyşdyrmak

Maslahat

Programma üpjünçiligi döredilýän wagtynda kämil önümiň çykmagy üçin maslahatlaşmak

Taýýar önüm

Programma üpjünçiligiňizi döredip, taýýar önümi size hödürlemek

Maglumatlar

Ýerine ýetiren işlerimiz sanlar bilen görkezilende...

37

Müşderi

42

Taslama

9,463

Goldaw sagadymyz

IŞLERIMIZ

2013-nji ýyldan bäri hereket edýän toparymyz dürli programma üpjünçiliklerini döretdi. Olardan käbirlerini aşakda görkezdik.

  • Hemmesi
  • Programmalar we Kiosk
  • Ylym, bilim
  • Mobil, Oýun, Web

NAMA - elektron resminama dolanşygy

Programma üpjünçiligi

NAMA - elektron resminama dolanşygy

Programma üpjünçiligi

Aydym.com - Mobil

Mobil programma

Aydym.com

Web saýt

Towusgan - Oýuny

Türkmenistanda ilkinji oýun

Dükanlar üçin programmalar

Programmalar

eDekanat - Talyp maglumat dolandyryş ulgamy

Programmalar

Kiosk - Maglumatlar

kiosklar üçin programma

eResminama - Elektron resminama dolanşygy ulgamy

Programmalar

Elektron Kitaphana

Programma

eSynag - Internet synag ulgamy

Web programmasy

Habarlaşmak

Ýerleşýän ýerimiz:

Aşgabat şäheri.

Mobil:

+993 65 805525

Loading
Your message has been sent. Thank you!