eResminama - Elektron resminama dolanşygy ulgamy

Maglumatlary

  • Görnüş: Programmasy

eResminama – Elektron resminama dolanşygy ulgamy programma üpjünçiligi islendik bir edaranyň resminamalaryny elektron ulgamda ýöretmäge hasaba almaga we olary dolandyrmaga niýetlenilip düzülen programma üpjünçiligidir. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkezi tarapyndan ähli bilim edaralaryna ornaşdyryldy.