eResminama - Elektron resminama dolanşygy ulgamy

Maglumatlary

  • Görnüş: Programmasy

eResminama – Elektron resminama dolanşygy ulgamy programma üpjünçiligi islendik bir edaranyň resminamalaryny elektron ulgamda ýöretmäge hasaba almaga we olary dolandyrmaga niýetlenilip düzülen programma üpjünçiligidir.